گیربکس ایلماز فروشگاه گرگی

گیربکس ایلماز فروشگاه گرگی

---
اما در ادامه نظر شما را به

توضیحاتی

در مورد

شرکت

ایلماز ترکیه

(

yilmaz

) و

محصولات ایلماز ترکیه

 که این شرکت

نماینده رسمی فروش

محصولات ایلماز ترکیه

در ایران می باشد جلب می نماییم


شرکت ایلماز ترکیه

درسال ۱۹۵۸ آقای

مسعود ایلماز

تاسیس شد.
پس از چند سال

ایلماز

yilmaz

تمرکز خود را بروی ساخت

گیربکس صنعتی

قرار داد و به این صورت

ایلماز

yilmaz

به

بزرگترین

تولیدکننده یربکس های صنعتی

با نام

گیربکس ایلماز

در

ترکیه

بدل شد و محصولات این شرکت به تمام نقاط دنیا صادر شده و مورد استفاده قرار میگیرند.
هم اکنون شرکت

ایلماز

yilmaz

محصولات

خود را در

کارخانجاتی

که مساحت  کلی آنها به ۱۰۰.۰۰۰مترمربع می‌رسد و شامل بخش‌های

تراشکاری

،

ریخته

‌_گری ،

تولید الکتروموتور

و

مونتاژ

تولید و عرضه می نماید.

گیربکس ایلماز

و

موتورهای ایلماز

دارای تنوع دور و گشتاور فراوان بوده ودر

صنایع

مختلف مورداستفاده قرار میگیرند.
انواع مختلف

گیربکس های

ساخت

ایلماز

yilmaz

 عبارتند از: